GDPR РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Обща информация

От 25 май 2018г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

В качеството си на обработващ лични данни по предоставяне на туристически услуги, БГ СКАЙ ТУРС ООД  отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.

Информация относно Администратора на лични данни

БГ СКАЙ ТУРС ООД, с ЕИК 203080135

Седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул.Атанас Георгиев 37, ет.7, ап.23

Юлиян Станев – управител

Тел: 0889 709801

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Информация относно длъжностното лице по защита на личните данни

Златинка Дечева

Aдрес: Варна,ул.”Атанас Георгиев” 37, ет.7, ап.23

Телефон: 052 500 241

Е-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                     

Използва се само за въпроси относно обработването на Ваши лични данни от БГ СКАЙ ТУРС ООД в качеството на администратор, както и за упражняване на правата Ви по чл. 15 - 22 от Регламент (ЕС) 2016/679. 

За всички други въпроси от общ характер, МОЛЯ използвайте  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Информация относно компетентния надзорен орган

 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 4. Телефон:02 915 3 518
 5. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

БГ СКАЙ ТУРС ООД  осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Чл. 1. (1) БГ СКАЙ ТУРС ООД  с събира и обработва Вашите лични данни във връзка с предоставянето на туристически услуги и сключване на договори с дружеството на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679, и по-конкретно въз основа на следното:

 • Изрично получено съгласие от Вас като клиент;
 • Изпълнение на задълженията на БГ СКАЙ ТУРС ООД  по договор с Вас;
 • Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо БГ СКАЙ ТУРС ООД  ;
 • За целите на легитимния интерес на БГ СКАЙ ТУРС ООД  .

(2) БГ СКАЙ ТУРС ООД  е обработващ лични данни по отношение на Вашите данни като ползватели на нашите услуги. Спрямо личните данни, които предоставяме за обработка на трети лица, за да Ви предоставим услугите, БГ СКАЙ ТУРС ООД  действа в качеството си на администратор на лични данни.

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

Чл. 2. (1) БГ СКАЙ ТУРС ООД  събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на нашите туристически услуги и за сключване на договор с дружеството, както и за записване за участие в нашите събития, включително за следните цели:

 • осигуряване на пълна функционалност при предоставянето на услугите ни
 • индивидуализация на страна по договора;
 • счетоводни цели;
 • статистически цели;
 • защита на информационната сигурност;
 • обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга;

 (2) БГ СКАЙ ТУРС ООД спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработване;
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

(3) При обработването и съхранението на личните данни, БГ СКАЙ ТУРС ООД  може да обработва и съхранява личните данни с цел защита на следните си легитимни интереси:

 • изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява БГ СКАЙ ТУРС ООД  ?

Чл. 3. (1) БГ СКАЙ ТУРС ООД  извършва следните операции с личните данни за следните цели:

 • Регистрация на потребител за създаване на резервации и достъп до цени и наличност на самолетни билети, екскурзии и продажба на застрахователни полици;

(2) БГ СКАЙ ТУРС ООД  обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

 • Данни: Ваши индивидуализиращи данни, доколкото са необходими: име и фамилия, електронна поща, държава, телефон, личен документ /лична карта, паспорт и др.
  • Цел, за която се събират данните: 1) Осигуряване на резервация за пътуване или престой или и двете; 2) Регистрация на потребител; 3) Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него;
  • Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация в уебсайта и закупуване на услуга, между БГ СКАЙ ТУРС ООД  и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
 • Други данни, които БГ СКАЙ ТУРС ООД  обработва – При влизане в нашия уебсайт, БГ СКАЙ ТУРС ООД  събира данни за използвания IP адрес.
  • Цел, за която се събират данните: Подобряване на сигурността на услугата и локализация на интерфейса;
  • Основания за обработка на данните: Обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна – чл. 6, ал. 1, б. (б) на GDPR. До създаването на профил на потребителя, IP адресът се събира на основание осъществяване на легитимните интереси на администратора – чл. 6, ал. 1, б. (е) от GDPR;
 • Ваши данни за издаването на фактура на физическо лице – Ако желаете да Ви бъде издадена фактура в качеството Ви на физическо лице, следва да предоставите своя единен граждански номер.
  • Цел, за която се събират данните: Издаване на фактура за извършване на плащания по сключен договор за предоставяне на туристически услуги.
  • Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия, при сключването на договор, между БГ СКАЙ ТУРС ООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

(3) БГ СКАЙ ТУРС ООД  не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

 • разкриват расов или етнически произход;
 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
 • генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

(4) Личните данни са събрани от БГ СКАЙ ТУРС ООД от лицата, за които се отнасят или от администратори на лични данни, упълномощени от тях.

(5) Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

Срок на съхранение на личните Ви данни

Чл. 4. (1) БГ СКАЙ ТУРС ООД  съхранява Вашите лични данни за срок от 5 (пет) години считано от завършването на последната използвана услуга, освен в случаите, в които е предвиден друг срок, съгласно приложимото законодателство. След изтичането на този срок, БГ СКАЙ ТУРС ООД    изтрива и унищожава всички Ваши данни, без ненужно забавяне.

(2) БГ СКАЙ ТУРС ООД  Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси на БГ СКАЙ ТУРС ООД  или друго.

(3) БГ СКАЙ ТУРС ООД  съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока посочен по – горе.

Предаване на вашите лични данни за обработване

Чл. 5. БГ СКАЙ ТУРС ООД  може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Чл. 6. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от БГ СКАЙ ТУРС ООД  за целта на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка лично, както сте го подали, ако това е в сроковете за изпълнение на отказ от заявената услуга;

(2)  С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни Вие няма да можете да използвате заявената услуга.

Право на достъп

Чл. 7. (1) Вие имате право да изискате и получите от БГ СКАЙ ТУРС ООД  потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

(2) Вие имате право да получите достъп до данните и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

(3) БГ СКАЙ ТУРС ООД  Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но БГ СКАЙ ТУРС ООД  си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

Право на коригиране или попълване

Чл. 8. Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас с лично  отправено искане до БГ СКАЙ ТУРС ООД  .

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Чл. 9.(1) Вие имате правото да поискате от БГ СКАЙ ТУРС ООД  изтриване на свързаните с Вас лични данни, а БГ СКАЙ ТУРС ООД  има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо БГ СКАЙ ТУРС ООД  ;

 (2) БГ СКАЙ ТУРС ООД  не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

(3) БГ СКАЙ ТУРС ООД  не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

Право на ограничаване

Чл. 10. Вие имате право да изискате от БГ СКАЙ ТУРС ООД  да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

 • оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на БГ СКАЙ ТУРС ООД  да провери точността на личните данни;
 • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 • БГ СКАЙ ТУРС ООД  не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
 • Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на БГ СКАЙ ТУРС ООД  имат преимущество пред Вашите интереси.


Право на преносимост

Чл. 11. Вие можете да поискате от БГ СКАЙ ТУРС ООД  директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

Право на възражение

Чл. 12БГ СКАЙ ТУРС ООД  не обработва Ваши лични данни, които се отнасят до Вас, за целите на профилиране или директен маркетинг, а само за изпълнение на договорните си задължения с Вас и законовите изисквания. Това изключва възможността да възразявате срещу тази обработка.

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

Чл. 13. (1) Ако БГ СКАЙ ТУРС ООД  установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

(2) БГ СКАЙ ТУРС ООД  не е длъжен да Ви уведомява, ако:

 • е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
 • е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
 • уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Лица, на които се предоставят личните ви данни

Чл. 15. За извършване на резервация/покупка на туристическа услуга (пътуване или престой) или застраховка, БГ СКАЙ ТУРС ООД  предава необходимата информация към съответния собственик на услуга, който обработва Вашите данни като администратор за целите на осигуряване на заявената от Вас услуга.

Чл. 16. Администраторът не извършва трансфер на вашите данни към трети държави, ако това не е изрично необходимо за осигуряване на заявената от Вас услуга.

Други разпоредби

Чл. 17. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 4. Телефон:02 915 3 518
 5. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

Чл. 18. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни по начините описани в настоящата информация. Можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и Ви идентифицира като притежател на данните.

Чл. 19. Ако съгласието се отнася за трансфер, Администраторът описва възможните рискове за трансфера на данните към трети държави при липсата на решение за адекватна защита и подходящи средства за защита.

Чл. 20(1). Когато възлагате на БГ СКАЙ ТУРС ООД  да обработва лични данни на трето лице за целите на използването на услугата, БГ СКАЙ ТУРС ООД  действа в качеството на обработващ личните данни.

Политика за използване на бисквитки (Cookie Policy) 

Сайтът на БГ СКАЙ ТУРС ООД  не използва бисквитки.

Please publish modules in offcanvas position.